Oferta

  •  Geodezyjna obsługa budowy, inwestycji,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji kolejowych,
  • Mapy do celów projektowych (wtórniki),
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza budynków,
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu,
  • Pomiary mas ziemnych,
  • Obliczenia objętości mas ziemnych,
  • Inne prace geodezyjne – tyczenia, pomiary oraz inwentaryzacje.
Zapraszamy do współpracy!

661 225578